Spektrum usług

prawo cywilne
prawo cywilne
szkody górnicze
szkody górnicze
prawo karne
prawo karne
prawo rodzinne
prawo rodzinne
prawo handlowe
prawo handlowe
prawo autorskie
prawo autorskie

A także wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód osobowych i majątkowych, sprawy pracownicze, sprawy wykroczeniowe, reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym.